Ładuję...

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego firmy Technet.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.piekne-wnetrza.com.pl/, zwany dalej "Sklepem", umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Prowadzącym sprzedaż w Sklepie jest firma Technet Maciej Mikiciuk z siedzibą w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 5, 10-072 Olsztyn, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 27261 prowadzonej przez prezydenta miasta Olsztyn, NIP 739-283-91-02, REGON 510687775, konto na potrzeby zamówień internetowych: mBank 37 1140 2004 0000 3902 7500 9291.
 3. Złożenie zamówienia przez osobę zarejestrowaną w Sklepie (dalej „Klient” lub „Kupujący”) jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W toku składania zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.
 4. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest dzień odbioru towaru przez Klienta.
 5. Sprzedający realizuje dostawy w ramach prowadzonego Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty roszczeń w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby dane zamieszczane na stronach Sklepu były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 8. Warunki techniczne do korzystania z usług Sklepu internetowego są następujące:
  - połączenie z siecią Internet i aktywne indywidualne konto poczty elektronicznej,
  - przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlania na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującą obiektowy skryptowy język programowania w standardzie ECMAscript, akceptująca pliki cookies.
 9. W trakcie korzystania ze Sklepu mogą być zapisywane w urządzeniu Klienta informacje w postaci plików cookies.
 10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Rejestracja i zmiana danych

 1. Zamówienie oraz zaproszenie montażowe może złożyć tylko osoba zarejestrowana w Sklepie.
 2. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, poprzez wysłanie stosownego emaila na następujący adres: sklep.piekne.wnetrza@gmail.com. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
 3. Podane przez Kupującego dane osobowe, znajdujące się w bazie Sprzedającego podlegają przetwarzaniu w celach marketingowych przez firmę Technet po zakończeniu realizacji umowy w przypadku wyrażenia przez Kupującego odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim zakresie.
 4. Klient może sprawdzić na stronach Sklepu stan swojego zamówienia, zaproszenia montażowego oraz historię zamówień i zaproszeń montażowych.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Kupującym może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu przez osobę nieuprawnioną.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie podczas procedury zamawiania towarów.
 3. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych.
 5. Po złożeniu zamówienia, do Klienta zostaje wysłany e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do systemu. W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty złożenia zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia. W treści tego potwierdzenia umieszczone zostaną dane Klienta, lista zamówionych towarów wraz z dostępnością, termin realizacji, dane adresowe Sprzedającego realizującego zamówienie, informacje odnośnie odbioru i płatności.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty należności przez Sklepu. Minimalna wpłata to 40% wartości zamówienia w przypadku towarów produkowanych na specjalne zamówienie Klienta (np. drzwi). Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzję anulacji lub częściowej rezygnacji z określonych towarów należy przesłać na adres e-mail: sklep.piekne.wnetrza@gmail.com.
 8. Klient nie może dodać nowej pozycji do złożonego zamówienia. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Klient może zrezygnować z wybranych pozycji w zamówieniu poprzez wysłanie swojej decyzji na adres: sklep.piekne.wnetrza@gmail.com.
 9. Termin realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu zamówienia wysłanym do Klienta w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od założenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia pojedynczego produktu podawany przy opisie produktu w ofercie Sklepu jest terminem szacunkowym i nie może być podstawą roszczeń wobec Sklepu internetowego.
 10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia bądź pozostawione do odbioru w oddziale Sprzedającego realizującym zamówienie.
 11. Do każdej przesyłki Sprzedający dołączy dowód zakupu – fakturę VAT lub paragon.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od Sklepu niezależnych (np. wadliwego działania systemów, sieci).
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w asortymentu i cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz przeprowadzania w nich zmian.
 14. Promocje w Sklepie nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

Płatności

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług) wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Podane w sklepie ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. W przypadku towarów produkowanych na specjalne zamówienie Klienta (np. drzwi) w zależności od wybranej formy odbioru towaru klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
  a) przy odbiorze własnym:
  - przelew 100% kwoty zamówienia,
  - przelew 40% zaliczki + przelew 60% przed odbiorem towaru,
  - przelew 40% zaliczki + wpłata gotówką 60% przy odbiorze towaru,
  b) przy dostawie do klienta:
  - przelew 100% kwoty zamówienia,
  - przelew 40% zaliczki + przelew 60% przed dostawą towaru,
  - przelew 40% zaliczki + wpłata gotówką 60% przy odbiorze towaru.
 4. W przypadku towarów nie produkowanych na specjalne zamówienie Klienta (np. klamki, baterie, zlewozmywaki), klient ma do wyboru następujące opcje płatności:
  - przelew 100% kwoty zamówienia,
  - wpłata gotówką 100% kwoty zamówienia przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
  - płatność 100% kwoty zamówienia przy wybraniu opcji "za pobraniem".
 5. Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto: 37 1140 2004 0000 3902 7500 9291 mBank . Jako tytuł przelewu należy podać numer zamówienia.

Koszty transportu

 1. Koszt przesyłki pokrywa Klient.
 2. Koszty transportu zamówienia, jeżeli nie są określone na stronie przedmiotu, są rozpatrywane indywidualnie.
 3. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Kuriera, Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 4. Koszt transportu nie jest uwzględniony w cenie towarów sprzedawanych w Sklepie.
 5. Należność za usługę transportową powinna zostać uregulowana u kierowcy pojazdu jakim dostarczono towar lub razem z płatnością za towar, w zależności od instrukcji podanej w potwierdzeniu zamówienia.

Odbiór towaru

 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia bądź też będą możliwe do odbioru w oddziale określonym przez Sprzedającego. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien ją odpakować w obecności kierowcy, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu Klienta i czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu.
 2. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze za pośrednictwem firmy transportowej, mającej podpisaną umowę ze Składem wyznaczonym przez Sprzedającego.
 3. Dostawy wykonywane są wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową (zamówieniem) nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami i dokonujących zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Sprzedający ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru na adres oddziału Sprzedającego realizującego zamówienie wraz z fakturą VAT lub paragonem. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
 2. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez klienta otrzymanej od składu budowlanego realizującego zamówienia faktury korekty.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru.
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego. Przekroczenie powyższego terminu przez Sprzedającego w uzasadnionych przypadkach, gdy reklamację złożył Klient będący przedsiębiorcą, który dokonał zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznym uznaniem takiej reklamacji za uzasadnioną.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Klienta i kierowcę dostarczającego przesyłkę.
 6. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji.

Reklamacje towarów z wyprzedaży

 1. Towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru.
 2. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.

Zwroty

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący będących konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, z nienaruszoną etykietą, czysty, pozbawiony zapachu - nie dotyczy towarów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki z towarem, na adres Sprzedającego (Sklepu). Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty jego odebrania.
 2. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użycia ani być w jakikolwiek sposób zniszczony.
 3. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres oddziału realizującego zamówienie wraz z fakturą VAT lub paragonem. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
 4. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na konto bankowe, z którego Sprzedający otrzymał wpłatę lub konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest podpisanie przez Kupującego faktury korekty otrzymanej od oddziału realizującego zamówienie lub zaproszenie montażowe (w przypadku nie zrealizowania zaproszenia montażowego).
 5. Koszt dostawy i odesłanie towaru nie podlegają zwrotowi.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Sklepu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U, z 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm).
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Sprzedającego indywidulanych umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
 5. Zabrania się Klientowi wykorzystywania Sklepu do rozpowszechniania informacji o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp.
 6. W razie naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu, Sprzedający jest uprawniony rozwiązać umowę z Klientem, bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Klientowi oświadczenia w tym zakresie i objawia się Klientowi zablokowaniem konta w Sklepie. Rozwiązanie umowy nie ogranicza uprawnień Sprzedającego do dochodzenia stosownego odszkodowania.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, pomimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 9. Każdy Klient ma prawo pobrać treść regulaminu w formacie do wydruku ze strony Sklepu i zapisać go na własnym nośniku.